Czynności

Notariusz dokonuje czynności z zakresu różnych dziedzin prawa, a także udziela bezpłatnych informacji co do dokonywanej czynności notarialnej.
Podajemy przykłady spraw, które można załatwić u notariusza.

umowy majątkowe małżeńskie, zarząd majątkiem wspólnym małżonków, podział majątku wspólnego małżonków, zarząd majątkiem małoletnich, nabywanie i zbywanie majątku małoletnich, darowizny na rzecz członków rodziny, umowy o dożywocie, służebności na rzecz członków rodziny, zgody i pełnomocnictwa.
umowy spółek, protokoły zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiedzialność z tytułu sprawowania funkcji zarządu, pełnomocnictwa, zabezpieczanie wierzytelności, ustanawianie hipotek, tytuły egzekucyjne, sprzedaż / darowizna udziałów, zbywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw.
sporządzanie testamentów, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, otwarcie testamentu, nabycie spadku, umowy o dział spadku.
umowy sprzedaży, przedwstępne umowy sprzedaży, umowy o dożywocie, umowy darowizny, ustanawianie hipotek, służebności gruntowe, służebności osobiste, użytkowanie, umowy deweloperskie, protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych.
pełnomocnictwa, protokoły, poświadczenia własnoręczności podpisów, poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, doręczanie oświadczeń, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie,z których niekóre mogą już być zapisane w folderze przelądarki. Więcej inforamcji na ten temat znajdziesz w