Opłaty

Na koszt czynności notarialnej składają się pobierane przez notariusza:

Wysokość taksy notarialnej określona została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 189, poz.1158, z późn. zm.).

Wysokość taksy notarialnej ustalana jest z Klientami przed dokonaniem czynności notarialnej i podawana w kwocie brutto, tj. kwota taksy + 23% podatek Vat.

Udzielanie niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących dokonywanej czynności notarialnej wolne jest od wszelkich opłat.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie,z których niekóre mogą już być zapisane w folderze przelądarki. Więcej inforamcji na ten temat znajdziesz w